منابع آزمون ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی دو 1400

منابع آزمون ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی دو 1400

رشته های ایمنی شناسی، خون شناسی (هماتولوژی) ایمنی شناسی: ایمنولوژی ايوان رويت ایمنولوژی دكتر محمد وجگانی اصول و تفسیر آزمایش های سرولوژی بالینی دكتر پرويز پاكزاد ایمونولوژی پزشکی استیتس و همکاران ایمونولوژی سلولی و مولکولی – ابول ک. عباس و همکاران منابع توصیه شده: صفر تا صد ایمنی شناسی تألیف دکتر عبداللهی گنجینه جامع سوالات

منابع آزمون ارشد مجموعه علوم آزمايشگاهی یک 1400

منابع آزمون ارشد مجموعه علوم آزمايشگاهی یک 1400

رشته های بیوشیمی، زیست فناوری، ژنتیك انسانی بیوشیمی عمومی: کتاب بیوشیمی Devlin بیوشیمی Stryer اصول بیوشیمی استفاده از كتب فارسی تالیفی كه سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بلامانع است منابع توصیه شده: صفر تا صد بیوشیمی تألیف دکتر مرادی و همکاران گنجینه جامع سوالات بیوشیمی تألیف دکتر وطن نژاد زیست شناسی سلولی مولكولی: