زمان ثبت ‌نام آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی 1400

زمان ثبت ‌نام آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی 1400

راهنمای ثبت‌ نام در 35اُمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌ های تخصصی دندانپزشکی 29 مهرماه 1400 زمان ثبت‌ نام سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌ های تخصصی دندانپزشکی در ساعت 12:00 یکشنبه 1400/03/23 آغاز و تا ساعت 12:00 یکشنبه 1400/03/30 ادامه دارد. دارا بودن مدرک دکترای عمومی دندانپزشکی و فارغ التحصیلی دانشجویان