تمدید ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 1400

تمدید ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 1400

بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز سنجش ثبت نام از داوطلبان آزمون دکتری تخصصی جهت شرکت در مصاحبه تا روز شنبه 8 خرداد 1400 تمدید شد. کلیه داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه علمی به منظور شرکت در مصاحبه لازم است با مراجعه به سایت مرکز سنجش نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. مصاحبه